ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 52 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติธัญญา กุลมาตย์ (การ์ด)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 46 หมู่ 5 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
เบอร์มือถือ : 0828010411
อีเมล์ : thititanya0738@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา กิ่งเล็ก (ไลลา)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 103 ม.3 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เบอร์มือถือ : 080-0402798
อีเมล์ : laila_c2006@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา สูงใหญ่ (cha)
ปีที่จบ : 46   รุ่น : -
ที่อยู่ : 138 ม.3 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เบอร์มือถือ : 087-8973577
อีเมล์ : fridaylanta_2009@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สกินา พลาสิน (นา)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 23 ม.3 ต.คลองยาง อ. เกาะลันตา จ.กระบี่
เบอร์มือถือ : 0827768304
อีเมล์ : na_sageena@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประดิษฐ์ ละเอียด (ดิษฐ์)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 63 ม.3 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เบอร์มือถือ : 083-3880936
อีเมล์ : p-adit@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิวัฒน์ กิ่งเล็ก (อัยยุบ)
ปีที่จบ : 48   รุ่น : -
ที่อยู่ : 411/6 ม1 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เบอร์มือถือ : 0881826096
อีเมล์ : iyub.wiwat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธุ์ สงฆ์รักษ์ (กิ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 48 ม.6 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
เบอร์มือถือ : 0908740225
อีเมล์ : gang.cartoon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรียา สุภาพ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 10 ม.2 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
เบอร์มือถือ : 0908740225
อีเมล์ : nongaom2111@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนัสวี ไชยชนะ (ฮาบิบ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 27 หมู่ที่ 2 ตำบล คลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัด กระบี่
เบอร์มือถือ : 0801443246
อีเมล์ : pchy.witwisit2222@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญจมาศ สูน่าหู (กัญ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่1 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
เบอร์มือถือ : 080-8853922
อีเมล์ : gunnee16@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิสุชา สุภาพ (ต้นกล้า)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 223 ม.6 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่81120
เบอร์มือถือ : 0800397301
อีเมล์ : fatona14@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิสุชา สุภาพ (ต้นกล้า)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 223 ม.6 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่81120
เบอร์มือถือ : 0800397301
อีเมล์ : fatona14@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม