ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการกิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการกิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558  ศูนย์ที่ 11 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2558,16:33   อ่าน 936 ครั้ง