ภาพกิจกรรม
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ต้อนรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2565,17:24   อ่าน 538 ครั้ง