ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนพ ซื่อตรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางอรญา ป้าไหน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายยาเซร์ หะสาเมาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอรวิรา แซ่ขอ
ครู คศ.1

นายปรีชา ชุมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ณธษา พรหมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3