ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมนพ ซื่อตรง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางอรญา ป้าไหน
ครู คศ.1

นายยาเซร์ หะสาเมาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวิรา แซ่ขอ
ครูผู้ช่วย