ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดเห็นอย่างไรกับเว็บนี้?
เยี่ยมมาก
เยี่ยม
ใช้ได้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ห้องอ่านหนังสือพิมพ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/11/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 514479
Page Views 624019
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสินีนาฎ ผุดวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู คศ.2

นางสาวเสาวภาค จันทร์คง
ครู คศ.2

นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร
ครู คศ.1

นายภูริภัทร สมใจ
พนักงานราชการ